تأثیر سطح و شکل فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

فیتاز در جوجه های گوشتی-تک نام پندار آریا

تقاضا برای محصولات طیور، همزمان با قیمت مواد اولیه و سایر مواد مورد استفاده در تولید خوراک در حال افزایش است که منجر به اجرای راهکارهایی برای بهبود استفاده از مواد مغذی در جیره جوجه­ های گوشتی و کاهش هزینه های تغذیه می ­شود.

فیتاز

یکی از استراتژی­ های مورد استفاده در تولید جوجه های گوشتی، مکمل غذایی فیتاز است.

فیتاز، آنزیمی است که به تجزیه فیتات‌ها کمک می­ کند. فیتات شکل اولیه از ذخیره ­ی فسفر در دانه­ ها است و دوسوم فسفر در خوراک گیاهی را تشکیل می­ دهد.

مصرف مکمل فیتاز در رژیم غذایی طیور، به یک روش رایج تبدیل شده است زیرا فعالیت فیتاز اندوژنوس در جوجه ­های گوشتی، امکان استفاده کافی از فسفر متصل به فیتات را نمی ­دهد.

در نتیجه، اثرات فیتاز به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات مفید آن بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی و کاهش دفع فسفر در محیط قبلا شرح داده شده است.

ترکیب فیتاز در جوجه

در مطالعه­ ی حاضر، جوجه‌های گوشتی با ترکیبی از دو شکل فیتاز (پوشش‌دار و بدون پوشش) جهت ارزیابی اثرات بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، ویژگی‌های درشت نی و باقی‌مانده فسفر فیتات(P) موجود در مدفوع تغذیه شدند.

نتایج نشان داد هیچ مزیت مشخصی از ترکیب اشکال فیتاز وجود ندارد. اما این اطلاعات ممکن است برای جهت‌گیری تحقیقات آینده مفید باشد.

مطالعه حاضر اثرات اختصاصی و ترکیبی فیتاز پوشش داده شده و بدون پوشش را بر عملکرد جوجه­ های گوشتی، ویژگی­ های درشت نی و باقیمانده فسفر فیتات (P) در کود دامی ارزیابی کرده است.

دو مطالعه مکرر با استفاده از جوجه­ های گوشتی نر ۲۴۰ روزه از نژاد Cobb 500 در هر آزمایش انجام شد.

برای هر کارآزمایی، پرندگان به ۴ تیمار ( در هر تیمار ۶۰ پرنده) تقسیم شدند و به مدت ۲۱ روز نگه داری شدند.

تیمارها شامل: (۱) کنترل منفی  (NC)، (۲)NC  1000+ واحد فیتاز (FTU) فیتاز پوشش داده شده (C)، (۳) NC  1000 +  FTU فیتاز بدون پوشش (U) و (۴)  FTU 500 +NCفیتاز پوشش داده شده + ۵۰۰ FTU فیتاز بدون پوشش (CU).

در داده‌های تلفیقی برای هر دو کارآزمایی، همه تیمارهای حاوی فیتاز رژیمی، وزن بدن (BW) و مصرف خوراک (FC) بالاتری نسبت به NC در روز ۲۱ داشتند (۰۵/0P <). به طور مشابه، کاهش شش درجه ­ای برای روز ۱ تا ۲۱ تبدیل خوراک (FCR) برای U و CU مشاهده شد(۰۵/0P <).

به طور مشابه، کاهش شش درجه­ ای برای روز ۱ تا ۲۱ تبدیل خوراک (FCR) برای U و CU مشاهده شد(۰۵/0P <).

نتیجه

تمام تیمارهای حاوی فیتاز در هر پارامتر ارزیابی شده برای کانی‌سازی استخوان با گروه کنترل منفی متفاوت بودند و غلظت فسفر فیتات موجود در مدفوع به طور قابل توجهی کمتر از گروه کنترل منفی بود(۰۵/0P <). به طور کلی، عملکرد پرنده اساساً تحت تأثیر فرم فیتاز قرار نگرفت، لذا این مطالعه نشان می‌دهد که ترکیب به طور کلی، عملکرد پرنده اساساً تحت تأثیر فرم فیتاز قرار نگرفت، لذا این مطالعه نشان می‌دهد که ترکیب فرم‌های فیتاز، هیچ مزیتی برای پارامترهای ارزیابی شده از روز ۱ تا ۲۱ ارائه نمی‌دهد

برای مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

۱+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *