اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلانازبرتولید گازشکمبه کاه برنج

تاثیر آنزیم زایلاناز

مواد اصلی فیبری قابل هضم هرعلوفه، سلولز و همی ­سلولز می­ باشد که به وسیله آنزیم­ های فیبرولیتیکی ترشح شده از میکروارگانیسم ­های شکمبه هضم می ­شوند.

اما ساختار مواد فیبری موجود در کاه غلات، به گونه­ ای است که سلولز و همی سلولز را از دسترس آنزیم ­های موجود در شکمبه دورنگه می‌دارد .

استفاده از آنزیم­ های فیبرولیتیک با منشاء خارج سلولی باعث از بین رفتن پیوندهای استری بین لیگنین و پلی‌ساکاریدهای دیواره سلولی (سلولز و همی ­سلولز) می‌شود و میزان دسترسی آنزیم به ماتریکس دیواره سلولی را افزایش می­ دهد، در نتیجه قابلیت هضم فیبر بهبود می‌یابد .

زایلان دربیشترگونه ­های گیاهی عمده­‌ترین جزء همی ­سلولزدردیواره سلولی می­ باشد وبیشترمطالعات دراثر آنزیم ­های فیبرولیتیک مربوط به سلولاز و زایلاناز می ­باشد.

آنزیم زایلاناز در دام

ازطرفی استفاده ازآنزیم ­ها همیشه باعث بهبود قابلیت هضم فیبرنمی شود زیرا پاسخ حیوان یا شرایط آزمایشگاهی درهنگام مصرف آنزیم یکسان نیست وبه عوامل مختلفی ازقبیل ترکیب جیره، نوع آنزیم، میزان فعالیت آنزیمی، مقدارآنزیم وروش کاربرد آن، بستگی دارد.

هدف ازتحقیق حاضربررسی اثرآنزیم زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیری کاه برنج درشرایط برون تنی بود.

این پژوهش به منظوربررسی اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلانازبرویژگی­های تخمیرشکمبه ای کاه برنج در شرایط برون تنی با استفاده از تکنیک تولید گازانجام شد.

روش انجام تحقیق:

چهارسطح آنزیم زایلاناز به محیط­ های کشت حاوی ۲۰۰ میلی­ گرم نمونه کاه برنج افزوده و به مدت ۹۶ ساعت انکوباسیون شد. حجم گاز تولیدی درساعت­های ۲، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ اندازه­ گیری شد.

پارامترهای تولید گاز تخمین زده شده وهمچنین مقدارناپدید شدن ماده خشک (IVDMD) ،PH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی (NH3-N)وغلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFA )نیزمحاسبه گردید.

نتیجه تحقیق:

افزودن آنزیم زایلاناز پتانسیل تولید گاز را افزایش و فاز تاخیر را کاهش داد. همچنین نرخ جزیی تخمیرو نرخ تولید گاز در ساعت ، برای تیمارهای حاوی آنزیم نسبت به گروه شاهد بیشتر بود.

اگرچه میزان ناپدید شدن ماده خشک به طور معنی ­داری در تمام سطوح آنزیم بالاتر از تیمار شاهد بود، اما PH و غلظت نیتروژن آمونیاکی (NH3-N)تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن آنزیم زایلاناز به کاه برنج پارامترهای تخمیری آن را بهبود می بخشد، اگرچه این اثر با افزایش سطح آنزیم مشاهده نمی ­شود.

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *