تولید ۵۰ هزار تن تخم مرغ در استان قزوین

تولید 50هزار تن تخم مرغ در قزوین-تک نام پندار آریا

جناب آقای علی رمضانپورطی هشت ما گذشته از تولید ۵۰ هزار تن تخم مرغ در واحدهای مرغ تخمگذار در استان قزوین خبر داد و فرمودند: این میزان تخم مرغ در ۶۹ واحد فعال تخمگذار استان تولید شده است. وی افزود: واحدهای فعال مرغداری تخمگذار در استان قزوین با ظرفیت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه است که پیش بینی کرده است: تا پایان […]

مدیریت فرایند تزریق واکسن کرونا در استرالیا با گوشی‌های هوشمند

بررسی سوابق تزریق واکسن با موبایل

طبق تصمیم دولت استرالیا، برای مدیریت فرایند تزریق واکسن کرونا به اتباع این کشور از گوشی‌های هوشمند استفاده خواهد شد. وزیر خدمات دولتی استرالیا، استوارت رابرت بیان کرد که سوابق تزریق واکسن به افراد مختلف با استفاده از تکنولوژی‌های قابل دسترس بر روی گوشی‌های هوشمند به صورت دیجیتالی ذخیره می‌شود و البته این کار به […]