مرغ های هورمونی، باور غلط یا واقعیت؟!

استفاده هورمون در پرندگان- تک نام پندار آریا

این مسئله که مرغ از هورمون­ های رشد تغذیه می­ کند تا در مدت ۴۵ روز گوشت بیشتری را تولید کند ،در سطح جهان گسترش یافته است. این اطلاعات نادرست نه تنها صنعت مرغداری را تحت تأثیر منفی قرار داده، بلکه نگرانی­ های اساسی را در باب سلامت در بین مصرف کنندگان ایجاد کرده است. […]

جایگزین‌های آنتی بیوتیک‌ها برای حداکثر عملکرد موثر در طیور

جایگزین های آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک‌ها در دوزهای پایین تر از دوز درمانی، برای بهبود رشد و نیز کارایی تبدیل مواد غذایی برای پیشگیری ازعفونت‌ها به تغذیه طیور اضافه می‌­شدند. اما نگرانی‌هایی از جهت افزایش مقاومت به ترکیبات آنتی میکروبیال وجود دارد که تهدیدی بالقوه برای سلامتی انسان است. اتحادیه اروپا ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به عنوان محرک […]

اثربخشی مصرف زیاد فیتاز به عملکرد رشد، پاسخ پانکراس و قابلیت هضم موادمغذی جوجه‌های گوشتی به همراه رژیم مهارکننده تریپسین بالا:

پرورش جوجه

در این مقاله، مصرف زیاد فیتازدر جیره غذایی و اثربخشی آن درعملکرد رشد، پانکراس و هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه متن، روند این مطالعه و نتایج حاصل از آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع شده است. روش کار: در این مطالعه، کنجاله سویا جایگزین سویای […]