جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد.

جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد.

دبیر انجمن صنفی جوجه‌های یک‌روزه جناب آقای محمدرضا صدیق‌پور فرمودند: با توجه به عدم اجرای طرح کارت پروتئین در کارگروه برنامه ریزی تولیدمصوب شد میزان جوجه ریزی که تا ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه افزایش یافته به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد. کاهش تقاضا برای خرید مرغ جناب آقای محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی جوجه‌های […]

زیان ۱۸۰ میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یکروزه

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: تولیدکنندگان جوجه یکروزه هر ماه از محل فروش جوجه ۱۸۰میلیارد تومان زیان می بینند. غلامعلی فارغی رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، از ادامه یافتن بحران جوجه یکروزه اطلاع داد و گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ تومان است که […]