تاثیر افزودن فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه های گوشتی

در حال حاضر صنعت طیور،  بزرگترین مصرف کننده آنزیم های خوراکی دامی محسوب می ­شود.

امروزه آنزیم­ ها علاوه بر برطرف نمودن مواد بازدارندۀ هضم، آزاد شدن مواد مغذی قابل جذب را از ترکیبات پیچیده­ تر غیر قابل هضم میسر می­ سازند.

فیتات

فیتات در تمام جیره­ های طیور وجود دارد و با باند شدن به مواد مغذی جیره آنها را از دسترس طیور خارج می­ سازد و اجازه هضم را به آن مواد مغذی نمی­ دهد.

فیتات یک مولکول پلی آنیونی می‌باشد که ۱۲ بار منفی داشته و به طور قوی با مواد مغذی دارای بار مثبت در دستگاه گوارش کیلات تشکیل می­ دهد.

حدود سه دهه پیش ،فیتازی که بتوان از آن در تغذیه تک معده ­ای­ ها استفاده کرد از قارچ آسپرژیلوس نیجر استخراج گردید.

کاباهاگ و همکاران (۱۹۹۹) گزارش کردند که اضافه کردن ۴۰۰ و ۸۰۰ واحد بین­ المللی فیتاز به جیره­ هایی که دارای ۳/۲ گرم در کیلوگرم فسفر غیر فیتاته بودند، باعث شد طیور افزایش وزنی به میزان  19/0 داشته باشند.

 همچنین خوراک مصرفی وضریب تبدیل نیز به میزان نه و هشت درصد بهبود داشتند.  

در مطالعاتی که سل و همکاران (۲۰۰۵) و درایور و همکاران (۲۰۰۶) نیز صورت دادند تاثیر مثبت فیتاز میکروبی را بر عملکرد طیور گزارش کردند.

با توجه به اینکه آنزیم فیتاز به میزان ۱۵۰۰۰۰۰ واحد بینا المللی در این مولتی آنزیم استفاده شده است و موثرترین آنزیمی می ­باشد که در این مولتی­ آنزیم که جدیدا در سطح وسیع وارد کشور گردیده است، وجود دارد لزوم بررسی تاثیر آن بر عملکرد طیور را برای ما به همراه داشت.

برای بررسی تاثیر افزودن یک مولتی آنزیم تجاری حاوی فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه­ های گوشتی در جیره­ های با کمبود فسفر یک آزمایش انجام گرفت.

مراحل انجام آزمایش

برای انجام این آزمایش از طرح بلوک­ های کاملا تصادفی که شامل چهار بلوک و پنج تیمار که جمعا شامل ۲۰ واحد آزمایشی بود استفاده گردید.

در این آزمایش از جیره­ هایی که دارای سطوح افزایشی آنزیم (۱۵۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ گرم در تن) که به جیره پایه دارای کمبود فسفر اضافه گردیده بودند استفاده شد.

افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در سنین ۲۸ و ۴۲ روزگی مورد اندازه­ گیری قرار گرفت.

میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز خون نیز برای بررسی دقیق ­تر آزاد سازی فسفر اندازه­ گیری گردید.

همچنین در روز ۴۲ پس از کشتار درصد لاشۀ قابل طبخ، درصد سینه، درصد ران، درصد چربی حفره ­ی بطنی، سنگدان، ایلئوم، ژژنوم و دئودنوم توزین و ثبت گردید و داده ­ها مورد آنالیز قرار گرفت.

نتیجه

 افزودن سطوح مختلف مولتی آنزیم حاوی فیتاز میکروبی، موجب افزایش وزن بدن در سنین ۲۸ و ۴۲ روزگی و کاهش ضریب تبدیل غذایی در سن ۲۸ روزگی به طور معنی داری گردید و در کل باعث بهبود استفاده از فسفر فیتاته جیره گردید.

برای مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *