انتخاب آنزیم مناسب و تاثیر آن در جیره مورد استفاده

کاهش قیمت خوراک دام-تک نام پندار آریا

در حال حاضر مرغداران به دلیل فشارهای اقتصادی و قیمت بالای خوراک نیازبه بهره برداری بیشتری ازخوراک دارند.

به این معنی که با مصرف خوراک ارزان تر، بتوانند بازده بیشتری داشته باشند.

همانطورکه می دانیم دستگاه گوارش حیوانات به طور کامل توانایی هضم و جذب خوراک مصرفی را ندارد.

 به عنوان مثال طیور، یک چهارم خوراکی که مصرف می کنند را نمی توانند هضم کنند.

 زیرا مواد تشکیل دهنده خوراک حاوی عواملی هستند که دستگاه گوارش طیورآنزیم‌های مناسب برای تجزیه آنهارا ندارند.

مکمل های خوراک که حاوی آنزیم هستند، باعث افزایش کارایی دستگاه گوارش حیوان می‌شوند.

این آنزیم‌ها به شکستن عوامل ضد تغذیه ای موجود در خوراک مثل فیتات‌ها کمک می‌کنند.

این عوامل ضد تغذیه‌ای منجربه کاهش تولید گوشت و تخم مرغ می‌شوند، همچنین‌سبب افزایش میزان

تبدیل خوراک و‌ کاهش راندمان تولید می‌شوند.

آنزیم‌ها عمدتا برای افزایش دسترسی به مواد غذایی اضافه می‌شوند.

 این آنزیم ها اغلب به تجزیه فیبرخام، نشاسته، پروتئین ها و فیتات‌ها کمک می‌کنند.

 از این روش برای افزایش راندمان تولید در حیوانات استفاده می‌شود.

حال می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که  آنزیم چیست و چگونه عمل می کند؟

آنزیم‌ها، پروتئین‌هایی هستند که به سرعت متابولیسم یا واکنش های شیمیایی کمک می کنند.

 مولکول‌هایی که آنزیم‌ها روی آنها اثر می‌گذارند سوبسترا نامیده می‌شوند.

در واقع سوبسترا بخشی از خوراک است که آنزیم در جهت آزاد سازی ماده مورد نظر، روی آن اثر گذاشته و تجزیه می کند.

 این پروسه را می توان به فرایند قفل و کلید تشبیه کرد  که در آن سوبسترا، قفل است و آنزیم، کلید است.

نکته مهم که اغلب به آن توجه نمی‌شود آن است که، اگر قفلی وجود نداشته باشد، خرید کلید هم کاملا بی‌معنی است!

اغلب سوبستراهایی که آنزیم ها بر روی آنها تاثیر گذارهستند:

– آرابینو زایلان‌ها
– بتا گلوکان‌ها
– پکتین‌ها درمنابع پروتئینی نظیر کنجاله سویا و کانولا
– سلولز
– آلفا- گالاکتوزیدها

بنابراین مهم است که در نظر بگیرید چه سوبستراهایی (چه مواد تشکیل دهنده‌ای) در جیره وجود دارد تا بتوانید بهترین آنزیم را برای نتایج بهینه تهیه کنید.

به عنوان مثال به کاربرد چند آنزیم در جیره های پیشنهادی اشاره می کنیم:

زایلاناز

تغذیه با زایلاناز درجیره‌های با پایه گندم و چاودارباعث افزایش تولید اسیدلاکتیک درایلئوم و پروپیونات درسکوم می‌شود. در نتیجه باعث افزایش سلامت دستگاه گوارش طیورمی‌گردد.

آنزیم آمیلاز و لیپاز

از این آنزیم ها درجیره‌های بر پایه ذرت و دانه سویا استفاده می‌شود. استفاده از آن‌ها باعث افزایش هضم مواد غذایی و افزایش رشد می‌شود.

گلوکاناز

 این آنزیم در جیره های برپایه ی جو و یولاف استفاده می شود زیرا واریته های مختلف جو دارای میزان زیادی بتا گلوکان هستند.

پکتیناز

بهترین کارایی این آنزیم در  جیره های بر پایه ی کنجاله سویا و کانولا می‌باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده، بهتر آن است که برای انتخاب بهترین آنزیم، ابتدا جیره‌ی مورد استفاده را بررسی کنیم تا از اتلاف سرمایه جلوگیری کرده و با انتخاب بهترین و مناسب ترین آنزیم برای جیره به بیشترین بازدهی برسیم.

جهت اطلاع از بهترین آنزیم موثر در انواع جیره ها، اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن منبع ۱ اینجا کلیک کنید.

برای دیدن منبع۲ اینجا کلیلک کنید.

۰