بیماری تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو(CCHF)

تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو

بیماری تب کریمه و کنگو Crimean Congo Haemorhagic Fever که به اختصار CCHF نام دارد، اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه (اوکراین) و در سال ۱۹۵۶ در کنگو (زئیر) در قاره آفریقا شرح داده شد. بیماری تب خونریزی دهنده ­ی کریمه و کنگو (CCHF) نوعی بیماری ویروسی است از گروه آربو­­ ویروس از خانواده […]