کمبود مرغ تا ۴۵ روز آینده

رییس اتحادیه مرغداران استان کرمان گفت: درخواست تسریع در تخصیص نهاده‌ها را داریم که اگر محقق نشود این هشدار را می‌دهم که ۲۵ درصد کاهش جوجه ریزی خواهیم داشت و با توجه به ۲۵ درصد خلائی که از قبل وجود دارد، کمتر از ۴۵ روز آینده با بحران کمبود مرغ روبرو خواهیم شد. سیدحسن مهدی […]