هر تنگی‌نفس و سرفه‌ای، نشانه کرونا نیست!!

بیماری در حال سرفه

دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: سرفه و تنگی نفس، به دلایل مختلفی مانند بیماری آسم، حساسیت، آلرژی و نیز کرونا، بروز می‌کند. سرفه‌های کرونا بصورت خشک، همراه با تب ضعف عمومی و بی‌حالی است. در تنگی‌نفس ناشی از کرونا، لب‌ها تیره‌رنگ است که ناشی از کمبود اکسیژن می‌باشد. برای مشاهده […]