پژوهشی جدید: ترس از تاریکی می‌تواند به عملکرد مغز ارتباط داشته باشد نه هیولای زیر تخت

ترس از تاریکی

محققان با اسکن مغزی تعدادی داوطلب متوجه ارتباط بین نور محیطی و میزان فعالیت آمیگدال مغز شدند. شواهد اولیه نشان می‌دهند که ترس از تاریکی می‌تواند با فعالیت بخش‌هایی از مغز ارتباط داشته باشد. برخی افراد از تاریکی می‌ترسند و این موضوع به ویژه در کودکان بیشتر دیده می‌شود. اما همواره این سوال مطرح می‌شود […]