توسعه ایمپلنت مغزی که می‌تواند به سرعت درد را تشخیص و تسکین دهد

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک موفق به توسعه ایمپلنت مغزی شده‌اند که می‌تواند احساس درد را به صورت بلادرنگ تشخیص داده و در شرایط آزمایشگاهی تا ۸۰ درصد به تسکین درد کمک کند. ابزار توسعه یافته در مرحله آزمایشی قراردارد و برای آنکه بتواند به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرد لازم است تا مطالعات بیشتری […]